Home Gezondheid UMTS Masten: Wat is een veilige woonafstand?

UMTS Masten: Wat is een veilige woonafstand?

0

Er is een sterk toenemende gebruik van mobiele telefoons. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. De mobiele telefoon heeft zelf een belangrijke plek in ons dagelijks leven veroverd. Met als gevolg dat de infrastructuur zich daarop aanpast. Zendmasten ook wel bekend als UMTS masten zie je overal geplaatst worden. Zelfs vlakbij of in woonwijken. Hoe schadelijk zijn deze zendmasten eigenlijk? En hoe kun jij je tegen de schadelijke (bewezen) gevolgen hiervan wapenen? 

Wat is een veilige woonafstand als je dichtbij een UMTS mast woont? Langjarige studies tonen aan dat 400 meter een belangrijke grens is. Computer simulaties geven aan dat de straling binnen de inner area 100 keer groter is dan daarbuiten. Een langere blootstelling aan straling geeft een sterk verhoogde kans op kanker. 

Soms lijkt het alsof er helemaal geen UMTS masten vlakbij een woonwijk of stad staan. Dat komt omdat tegenwoordig bijna alle UMTS masten vermomd tussen bomen zijn geplaatst. Disney World is daar een goed voorbeeld van. Zendmasten en UMTS masten hebben de vorm en kleur van een boom waardoor deze helemaal opgaan in de omgeving.

Wat zijn precies de gevaren van UMTS masten en mobiele telefoon gebruik? Welke maatregelen kunnen jij en ik nemen om de gevaren van straling zoveel mogelijk tegen te gaan?bol7daagse 

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023

Wat is UMTS eigenlijk?

Waar staat UMTS voor en waarom horen we niets meer van GSM?

GSM staat voor Global System for mobile communications. Dit is een mobiele telefoontechniek dat al in 1994 werd geïntroduceerd. UMTS is daar de opvolger van. Door het toenemende telefoongebruik en de vraag naar meer en snellere data werd het UMTS netwerk geïntroduceerd.

Met UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) is het mogelijk om veel meer data per seconde te ontvangen en verzenden. Daarmee werd het mogelijk om video’s te bekijken, beeldbellen, draadloos internetten, appen en mailen van grote bestanden. Ruim 40 keer sneller dan het GSM netwerk.

Om deze snelheden te kunnen garanderen zijn in heel Nederland basisstations (antennes/zenders) geplaatst. Deze werden bijgeplaatst op bestaande GSM masten maar er werden ook nieuwe masten geplaatst. De telecomproviders moesten UMTS licenties van de overheid kopen. Daarbij werd overeengekomen dat er een landelijk dekkend netwerk moest zijn.

De GSM en UMTS netwerken zenden tegelijkertijd op verschillende frequenties. Voor burgers betekent dit een hoog blootstellingsniveau. Er is immers een verdubbelde stralingsdichtheid.

Volgens diverse gezondheidsinstanties kan dit allemaal geen kwaad voor het menselijk lichaam. In Nederland voldoen we aan de internationaal gestelde normen die zelf nog aan de voorzichtige kant zijn….

Inmiddels zijn we vele jaren verder en zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de schadelijke gevolgen van blootstelling aan straling. Je voelt al aan dat dit een gevecht wordt tussen enerzijds de telecomsector en anderzijds diverse andere (gezondheid) instanties.

Waar worden zendmasten en antennes geplaatst?

Je ziet UMTS masten tegenwoordig overal. Er moet immers een dekkend netwerk UMTS masten en antennes worden tegenwoordig ook aan gebouwen vast gemaakt. Je ziet UMTS masten dus niet alleen tussen bomen maar ook op andere manieren zoals aan- of op een dak bevestigd. Kijk maar eens op het dak van een hogeschool bijvoorbeeld. Ik heb een studie gedaan op een hogeschool dat verschillende locaties door heel het land heeft. Op het dak van onze locaties waren heel duidelijk diverse antennes zichtbaar. Dergelijke hogescholen willen natuurlijk met elke locatie kunnen communiceren.

Ook moderne basisscholen staan niet meer los van deze ontwikkeling. Moeten ouders zich nu zorgen gaan maken om hun kinderen? Volgens een aantal onderzoeken lijkt dit wel het geval.

Als je wilt weten waar de verschillende soorten zendmasten / antennes in jouw buurt zijn geplaatst, ga dan naar deze website van de overheid. Misschien staat er een zendmast / basisstation bij jouw in de buurt terwijl deze niet op de website zichtbaar is.

Wetenschappelijke studies omtrent zendmasten

Twee grote wetenschappelijke studies geven aan dat wij ons toch wel zorgen moeten maken omtrent deze ontwikkeling.

Duitse studie: Tot welke afstand is een zendmast / UMTS mast gevaarlijk?

In een Duitse studie hebben dokters gedurende 10 jaar ruim 1000 patiënten onderzocht naar toenemende risico’s op kanker als gevolg van zendmasten / UMTS masten die dichtbij hun woongebied staan.  

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal nieuw ontwikkelde gevallen van kanker drie maal hoger was voor mensen die binnen 1300 feet (400 meters) van een zendmast / UMTS mast wonen, ten opzichte van mensen die buiten een straal van 1300 feet wonen. Daarnaast werd bekend dat mensen gemiddeld 8 jaar eerder te maken kregen met kanker.

Die 1300 feet blijkt ook een belangrijke grens te zijn en een zogenaamde gevarenzone te markeren. In diverse computer simulaties en metingen die tijdens deze studie zijn gebruikt, blijkt dat de straling binnen 1300 feet ruim 100 keer groter is dan buiten dit gebied. Verder dan 1300 feet dus. In het onderzoek wordt hierbij gerefereerd aan “the inner area”  en “the outer area”. 

Een ander belangrijk inzicht dat deze studie geeft gaat over de correlatie tussen de periode van dat men dichtbij een zendmast / UMTS mast woonde en het risico op kanker.  Verrassend genoeg bleek dat in de eerste 5 jaar geen verschil werd aangetoond tussen mensen die dichtbij of ver af van een zendmast wonen. Hieruit blijkt hoe sterk een lichaam is en hoe lang het duurt voordat ongezond leven of een ongezonde omgeving zich openbaren in gezondheidsklachten.

Pas na 6 tot 10 jaar werd het risico op kanker significant groter. De kans op kanker neemt dan met een factor 3 toe ten opzichte van mensen die 400 meter of verder van een zendmast/ UMTS mast af wonen. 

Nog veel zorgwekkender is de ontwikkeling van kanker op steeds jongere leeftijd. Het risico op borstkanker, prostaatkanker, alvleesklierkanker, melanomen en longkanker neemt significant toe.

Opvallend was verder dat de kans op borstkanker meer dan significant steeg. De gemiddelde leeftijd in “the inner area” was 50,8 ten opzichte van 70 voor mensen in “the outer area…

Israëlische studie: Verhoogde kans op kanker vlakbij zendmasten

Een Israëlische studie laat hetzelfde beeld zien. Deze studie is uitgevoerd door de Tel Aviv University onder 622 personen die binnen een straal van 1148 feet (=350 meter) vanaf een basisstation met zendmast / UMTS mast wonen. Deze groep werd gedurende 3 tot 7 jaar vergeleken met een controle groep dat uit 1222 personen bestond.

Wat blijkt? Binnen 1 jaar waren er 8 gevallen van verschillende soorten kanker geconstateerd. Daarvan waren 3 gevallen van borstkanker. De overige gevallen bestonden uit  eierstokkanker, longkanker, botkanker, nierkanker en lymfatisch kanker. Dat laatste duidt op het geheel van organen, vaten en weefsel in het lichaam waarin zich voornamelijk witte bloedcellen verbinden en getransporteerd worden. Lymfklieren bevatten witte bloedcellen en antistoffen die het lichaam verdedigen tegen infecties.

In de controlegroep waren maar twee gevallen van kanker geconstateerd. Dit terwijl de groep twee keer zo groot is.

Het hele onderzoek wijst uit dat de kans op kanker 4 keer hoger is voor die mensen die binnen 350 meter of minder van een basisstation wonen met een zendmast / UMTS mast.

Opvallend in het onderzoek is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn veel vatbaarder voor de nadelige effecten dan mannen. Zeven van de acht gevallen van kanker in de eerste 5 jaar zijn geconstateerd bij vrouwen. Dus vrouwen die binnen 400 meter van een basisstation Zendmast / UMTS mast) wonen hebben 10 keer meer kans om kanker te krijgen vergeleken met de controlegroep.

Basisstations; Zendmasten / UMTS masten in jouw woonomgeving

Als deze twee onderzoeken je zorgen hebben gemaakt (er zijn meerdere onderzoeken), dan zou ik nagaan waar zendmasten staan opgesteld in jouw woonomgeving. 

Deze website van de Rijksoverheid geeft je meer informatie over de locaties van vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW). Als je de link volgt naar het antenneregister kun je zien hoeveel antennes er zijn geplaatst in jouw regio. Ook kun je zien of de zendmast een UMTS mast is.

Ga er niet vanuit dat je alle zendmasten zo met het blote oog ziet. Veel zendmasten zijn prima verborgen tussen bomen of lijken daar zelf op!

Aan een zendmast / UMTS mast zijn vaak wel 10 mobiele antennes verbonden voor diverse bedrijven en instellingen.

Als je in de nabije toekomst een huis wilt kopen is het belangrijk om de mobiele infrastructuur te laten meewegen in je beslissing. Ik denk dat huizenprijzen in de toekomst onder andere bepaald worden door de nabijheid van mobiele telefoon antennes (zendmasten / UMTS masten) en antennes. 

Hoe kun jij jezelf beschermen?

Als jij dichtbij een zendmast woont, dat wil zeggen binnen 400 meter dan zou ik mij toch wel zorgen gaan maken. Op basis van de resultaten uit diverse onderzoeken zou ik zelfs overwegen om te verhuizen. Dit zal lastig zijn maar is wel de beste optie.

Sommige mensen zijn werkelijk overgevoelig voor elektromagnetische straling / velden. Dit wordt ook wel elektro hypersensitiviteit genoemd. Andere benamingen hiervoor zijn elektro-allergie, stralingsallergie of elektrostress.  

In 2009 is een resolutie aangenomen door het Europees Parlement waarin wordt geadviseerd mensen met elektromagnetische overgevoeligheid te erkennen als personen met een handicap. Daarmee ontstaat het recht voor passende bescherming en gelijke kansen. Soms zijn mensen zo ziek dat ze gedwongen worden te verhuizen naar het buitenland, soms zelfs in een afgeschermde ruimte. Gelukkig zijn er steeds meer stralingsarme zones voor mensen die overgevoelig zijn voor elektromagnetische straling.

In Nederland kun je bijvoorbeeld al stralingsarm op vakantie. Kijk bijvoorbeeld eens op www.wifivrij.nl.

Andere mogelijkheden om jezelf te beschermen zijn stralingsvrije oordoppen, een schild voor je laptop, en bescherm hoezen voor je telefoon en je Ipad. Vermijd absoluut wireless baby monitors en schakel de wifi ’s nachts uit! Smart meter covers niet te vergeten! Deze zenden 24/7 sterke signalen die veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Jouw Huis beschermen

Voor in je huis zou je een elektromagnetic Field Neutraliser kunnen gebruiken. Deze zijn te koop bij de dichtstbijzijnde Amazon Store. Als jij niet alleen je huis wilt beschermen maar ook jezelf wilt beschermen tegen straling (magnetische velden) van mobiele telefoons je laptop etc… dan zou ik de EMF Family Neutralizer overwegen.  Deze bio-energetische apparaten reduceren de blootstelling en risico van elektromagnetische straling. Althans, zo wordt beweerd. Hoe graag ik dit ook zou willen – het is immers een goedkope oplossing – is nog niet bewezen dat deze apparaten daadwerkelijk een oplossing bieden voor de blootstelling aan straling. Echter, als je niet kunt verhuizen is het in ieder geval de moeite waard om te proberen! Misschien dat er na verloop van tijd wel (meer) bewijs komt dat deze apparaten daadwerkelijk de diverse straling kunnen neutraliseren. Voor sommige mensen zou dit een uitkomst zijn!

Een andere oplossing kun je vinden in je voeding. Elektromagnetische velden kunnen de vrije radicalen in het lichaam verhogen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan. Als je vlakbij een mobiele toren woont kan dit de levels van antioxidanten en belangrijke voedingsstoffen verlagen in het lichaam. Om je lichaam te beschermen tegen vrije radicalen kun je extra antioxidanten tot je nemen. Glutathione is extreem goed hierbij! Dit helpt je lichaamscellen te beschermen tegen vrije radicalen en is daarmee een zeer goede (helaas vergeten!) antioxidant!

Doe zelf onderzoek naar Straling

Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat straling schadelijk is voor de gezondheid. Echter, er zijn ook onderzoeken die die het tegendeel aantonen. Is straling nu schadelijk?

De overheid en de media lijken meer bekendheid te geven aan onderzoeken die aantonen dat straling niet schadelijk is voor de gezondheid. Daardoor ontstaat een beeld dat er nog te weinig bekend is over de effecten van straling en dat meer onderzoek nodig is.

Als je nog niet overtuigd bent bekijk dan even dit document met talloze onderzoeken naar biologische effecten van elektromagnetische straling tussen 1990 en 2014. 

Ik vond een quote van dr. Olle Johansson – Zweedse neurowetenschapper – wat heel goed weergeeft waar het hier werkelijk om draait:

Another misunderstanding is the use of scientific publications (as the tobacco industry did for many years) “as weights” to balance each other. But you can never balance a report showing a negative health effect with one showing nothing! This is a misunderstanding which, unfortunately, is very often used both by the industrial representatives as well as official authorities. The general audience, naturally easily is fooled by such an argumentation, but if you are bitten by a deadly poisonous snake, what good does it make for you that there are 100 million harmless snakes around? – Dr. Olle Johansson, neurowetenschapper.

Ondanks de lobby van de telecomindustrie zal net als in de tabaksindustrie later blijken hoe mensen misleid zijn en dat er wel degelijk schadelijke gevolgen zijn aan straling. Zeker gezien de hoeveelheid van zendmasten die zijn bijgeplaatst op het al bestaande GSM netwerkt. Het Bio-initiative rapport is het meest uitgebreide rapport over de gevaren van straling. Dit grootschalige onderzoek is gebaseerd op 1800 wetenschappelijke studies en daaraan werken 29 onafhankelijke wetenschappers mee. 

Bescherm je kinderen

Als je kind naar de middelbare school gaat dan is er al snel behoefte aan een mobiele telefoon. Iedereen heeft er immers een? Ook bijna iedere middelbare school heeft een draadloos netwerk.

Weet wel dat er een sterk vermoeden bestaat dat straling van mobiele telefoons en draadloze netwerken de leerprestaties en het leervermogen negatief beïnvloeden. Ook kunnen kinderen last hebben van concentratieproblemen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en hyperactiviteit.

Hieronder een video waarin de problemen omtrent straling niet mis zijn en er snel meer onderzoek nodig is!

https://youtu.be/V1yJLyi3n7U

Draadloos internet en mobiele telefoons weren van scholen

Het lijkt voorlopig beter om je kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen straling van mobiele telefoons en WiFi straling. Zelfs de Europese Raad nam al in 2011 een resolutie aan waarin o.a. geadviseerd wordt om internet en mobiele telefoons uit scholen te werken.

In Frankrijk is in 2014 een wet aangenomen dat WiFi verbiedt plaatsen waar jonge kinderen verblijven zoals peuterspeelzalen. In Israël is sinds 2013 verboden om WiFi te gebruiken in klassen met kinderen tot 6 jaar. Ook in Rusland en Argentinië worden WiFi netwerken in scholen ontraden.

Mobiele telefoons worden ook een steeds groter probleem. In verschillende landen is het nu al verboden om mobiele telefoons in school te hebben.

Zendmasten en antennes vlakbij scholen

In dit artikel heb ik al eerder gewezen op de gevaren van zendmasten op schooldaken en in de buurt van scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en zorginstellingen. Daarom hebben een aantal Europese landen verboden om zendmasten in de buurt van deze instellingen te plaatsen. In dit verband waarschuwen artsen om de zendmasten buiten een straal van 500 meter te plaatsen. Dit komt overeen met de eerder genoemde Duitse en Israëlische onderzoeken. 

Vanwege een aantal sterke vermoedens dat straling negatief is voor onze gezondheid hanteert het Europese parlement het voorzorgsprincipe. In 2009 is een resolutie aangenomen waarin men aangeeft dat het aanbrengen van GSM antennes en hoogspanningsleidingen zich op basis van wetenschappelijke criteria vastgestelde afstand van genoemde instellingen moet plaatsvinden. 

Scholen zouden zich bewust moeten zijn van de nadelige gevolgen van WiFi en zouden daarom terughoudend moeten zijn met installeren van WiFi; als het al niet te laat is….

Tot Slot

Laat weten of er bij jouw in de buurt een zendmast staat en of je gezondheidsklachten ondervindt. Misschien je andere ervaringen of praktische oplossingen die je wilt delen. Dat kan allemaal hieronder in de comments!

Bescherm jezelf en je lichaam! Zorg ervoor dat vrije radicalen en giftige afvalstoffen worden afgevoerd zodat jij je energieker en fitter voelt en weer gaat stralen! Hoe? Dat doe je met een natuurlijke DETOX.

Maak je lichaam vrij van radicalen en afvalstoffen >>

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.